DivX

DivX

Miễn phí
Bundles together the DivX Player, the DivX Converter and the DivX HEVC Plugin
Người dùng đánh giá
3.6  (681 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 6 giải thưởng
A collection of codecs, along with the DivX Player and Web Player, the DivX HEVC Plugin and the DivX Converter. Convert popular video formats into MKV or DivX files and play AVI, MP4, MOV, MKV and DivX videos.
DivX là một chuyên phần mềm giải pháp cung cấp cho anh mới nhất codecs. Nó bao gồm những DivX Chơi, DivX Mạng Người, DivX Converter, và DivX HEVC Cắm-trong. Người kể cả người hỗ trợ nhiều định dạng người và âm thanh: DivX, AVI, MKV, MP4, MOV. Cái DivX Converter cho phép anh tạo ra MKV động và chuẩn DivX video các tập tin. Cái DivX Mạng Người cho phép anh ra suối tất cả những video định dạng chuyện đó, kể cả người cao chất lượng DivX HEVC video lên 4K. Với DivX HEVC Cắm-anh có thể chơi được và tạo DivX HEVC video lên 4K.
Thông tin được cập nhật vào: